Změny v registru vozidel od 1.1.2015

Odbor dopravy MÚ Šumperk upozorňuje na změny zákona č. 56/2001 Sb., které podstatně změnily způsob vedení registru vozidel a dotkly se většiny majitelů vozidel. Dne 01.01.2015 nabyl účinnosti zákon č. 239/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 56/2001 Sb. a další související zákony.

Touto novelou skončily tzv. „polopřevody“ vozidel, kdy původní vlastník na svém místně příslušném registru vozidel vozidlo „odhlásil“ na nového vlastníka a ten si poté vozidlo registroval na svém místně příslušném registru vozidel. Spousta nových vlastníků si však své vozidlo nedoregistrovala a vozidlo tak zůstalo v „polopřevodu“.

Novela zákona č. 56/2001 Sb. těmto vlastníkům nově stanovuje povinnost zapsat nového vlastníka, tzn. taková vozidla „doregistrovat“ a to nejpozději do 30.06.2015. V případě nesplnění této povinnosti bude vozidlo po tomto datu považováno za zaniklé a nebude ho možné již znovu zapsat do registru. Zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla je možné ověřit zde.

V registru vozidel MÚ Šumperk bylo k 01.01.2015 3514 vozidel v tzv. „polopřevodu“. Povinnost doregistrovat vozidlo si do 29. 5. 2015 splnilo pouze 362 vlastníků vozidel, tzn, že jich stále zbývá 3152. Proto registr vozidel MÚ Šumperk vyzývá tyto občany, aby neotáleli s doregistrací vozidel v „polopřevodu“ a nenechávali návštěvu registru vozidel na poslední chvíli.

Obdobná situace je u vozidel dočasně vyřazených („v depozitu“), kdy vlastníci vozidel dočasně vyřazených z registru k 1.1.2015 více jak 18 měsíců (tzn. že k dočasnému vyřazení došlo před 1.7.2013) mají povinnost podat oznámení o místě a účelu využití do konce roku 2015, při nesplnění této povinnosti bude vozidlo považováno za zaniklé a nebude ho možné již znovu zapsat do registru vozidel.