Ztráty a nálezy

Odbor finanční a plánovací MěÚ Šumperk vykonává agendu ztrát a nálezů. Shromažďuje a eviduje nalezené věci, které jsou mu odevzdány nálezcem  - občanem, Městskou policií Šumperk, Policií ČR, Českými drahami a.s. a dalšími institucemi.

Seznam nalezených věcí je průběžně aktualizován na internetových stránkách města Šumperk v záložce občan – ztráty a nálezy.

Nepřihlásí-li se nikdo o nalezenou věc do jednoho roku, stává se novým držitelem věci město Šumperk. Věc je následně prodána v dražbě, která se koná jedenkrát do roka. Informace o konání dražby je vždy zveřejněna na úředních deskách města a v místním tisku (Šumperském zpravodaji).

Město Šumperk tuto agendu vykonává v souladu s ustanovením § 1057 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případné dotazy zodpoví Eva Krmelová, telefon 583 388 458, e-mail: eva.krmelova@sumperk.cz – přízemí radnice, kancelář číslo 408.