Čarodějnickou cyklotrasou po Polsko - Českém pohraničí

Město Šumperk ve spolupráci s Powiatem Nysa a se sdružením Jeseníky – sdružení cestovního ruchu zrealizovalo v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013 projekty Čarodějnickou cyklotrasou po polsko – českém pohraničí etapa I. a etapa II. 

czpl3

 Odkazy:

Projekt čarodějnickou cyklotrasou po Polsko – Českém pohraničí - etapa I (2008 – 2010)

Díky realizaci tohoto projektu vznikl v roce 2009 na česko-polském pohraničí nový turistický produkt – cyklostezka „Po stopách čarodějnic“. Celá trasa vede přes místa, která jsou úzce spjata s historií čarodějnických procesů. Začíná v Paczkowie, pokračuje přes Otmuchów a Nysu dále do Głuchołaz, kde navazuje na český úsek vedoucí z Jeseníku přes Velké Losiny a Šumperk až do Mohelnice. Důležitými místy na trase jsou města Nysa a Šumperk kde byly v rámci projektu zřízeny stálé expozice zabývající se tématikou čarodějnických procesů.

Realizace projektu na straně české: vytvoření stále expozice čarodějnických procesů v Geschaderově domě, vydání informační publikace týkající se čarodějnických procesů na nyssko-jesenickém pomezí. 

Více zde...

Realizace projektu na polské straně: vytvoření expozice, která se zabývá historii čarodějnických procesů na nyssko-jesenickém pohraničí, vyznačení a označení čarodějnické cyklotrasy (barva značení – černá) na terénu okresu Nysa spolu s umístěním 10 informačních tabulí v průběhu celé trasy, vydání průvodce trasy spolu s mapkou čarodějnické cyklotrasy, organizace 10 lekcí muzeálního cyklu na téma historie čarodějnických procesů na česko-polském pohraničí.

Více zde...

Projekt „Po stopách čarodějnic na česko-polském pomezí – II etapa“ (2012 – 2015)

V rámci tohoto projektu vznikla interaktivní brožura pro děti a Čarovný les v příměstském lese v blízkosti Čarodějnické cyklotrasy.V rámci projektu vytvořil Powiat Nysa webové stránky, kde naleznete mj. informace o cyklotrase a o historii čarodějnických procesů. Na stránkách naleznete také videa, fotografie a mapy cyklotrasy.

Více na www.szlakczarownic.eu

Čeští partneři v rámci projektu: zorganizování sochařského plenéru, vytvoření Čarovného lesa se sochami s pohádkovou tematikou v příměstském lese (kromě soch vytvořených během sochařského plenéru se zde nachází i odpočívadlo a dvě informační tabule), vytvoření interaktivní brožury pro děti.


Realizace projektu na polské straně: vybudována 3 turistická zastřešená odpočívadla spolu s informačními tabulemi týkajících se nejen historie čarodějnických procesů, ale také dalších turistických atrakcí v regionu, zrealizovány internetové stránky a propagační video na podporu cyklotrasy, vydání průvodce spolu s mapou celé čarodějnické cyklotrasy a potvrzovací knížečky pro účastníky, kteří chtějí získat odznak, zorganizovány cyklistické závody čarodějnickou trasou.