Tisková zpráva MP Šumperk za období od 16.2. – 22.2.2015

Dne 16.2.2015 telefonicky oznámila na MP Šumperk žena, že na ul.Bratrušovská došlo v důsledku stěhování k poškození travnaté plochy před domem ( vyjeté koleje od motorového vozidla ). Na místo byla vyslána hlídka MP, která provedla fotodokumentaci a následně kontaktovala řidiče vozidla, který škodu způsobil. Po projednání celé záležitosti byl řidič poučen, že bude věc postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Dne 16.2. a 18.2.2015 zabezpečovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při hokejovém utkání.

Dne 18.2.2015 řešila MP Šumperk v prodejně Kaufland na ul.Vítězná muže, který v místě poškodil nějaké zboží. Jednalo se o sprej na vlasy, který muž v prodejně vystříkal. Byla mu udělena bloková pokuta a způsobenou škodu na místě uhradil.

Dne 19.2.2015 byl vyhlášen JSDH Temenice poplach z důvodu odstranění kadáveru (uhynulá kočka), která se nacházela na břehu potoka Temenec ul.Šumavská u sběrných surovin. JSDH kadáver převezla na MP, kde byl umístěn do mrazícího boxu.

Dne 21.2.2015 řešila MP Šumperk ve vestibulu nádraží ČD ul.Jesenická muže, který se pokusil  poškodit mincovní automat , který se nachází u vstupu na veřejné WC. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že k poškození mincovního automatu nedošlo. Byla mu udělena bloková pokuta.

Dne 21.2.2015 řešila hlídka MP Šumperk v prodejně Penny Market na ul. Fialova muže, který zde odcizil zboží. Součinností bylo zjištěno, že tento muž byl v posledních třech letech za takové jednání potrestán, byl proto omezen na osobní svobodě a následně předán Policii ČR k dalšímu opatření.

Dne 22.2.2015 byl vyhlášen JSDH Temenice poplach z důvodu odstranění provozní náplně (únik oleje z motorového vozidla ) na  komunikaci - parkoviště u kavárny Kafe Tuli. JSDH olejovou skvrnu z místa odstranila a následně bylo MP provedeno zjištění původce znečištění. Věc byla řádně zadokumentována a postoupena k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Dne 22.2.2015 telefonicky oznámil na MP Šumperk dispečer ZZS, že žádá o asistenci při ošetření zraněného muže, který se nachází před penzionem Moravan ul.Americká v Šumperku. Po příjezdu na místo zjistila hlídka MP, že je muž v podnapilém stavu a utrpěl drobné zranění na hlavě. Ošetření od ZZS a následný převoz do nemocnice odmítl.

Bylo řešeno 5 krádeží v obchodech.

Byli odchyceni 2 psi, z nichž oba byli převezeni do útulku.

Martin Urbánek
zástupce ředitele MP