Tisková zpráva MP Šumperk za období od 5. – 11.1.2015

Dne 5.1.2015 řešila hlídka MP Šumperk na nám. Svobody cyklistu, který nebyl řádně osvětlen. Při projednávání věci nabyla hlídka podezření, že je muž pod vlivem alkoholu. Byl proto vyzván k provedení dechové zkoušky. Tuto však odmítl. Věc byla proto předána do správního řízení.

Dne 6.1.2015 zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Jeremenkově muže, který řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou byla zjištěna hodnota 2,31 promile alkoholu v dechu. Věc byla na místě předána přivolané hlídce Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 6.1.2015 řešila hlídka MP Šumperk na ul. ČSA dva muže, kteří porušili obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Oběma byla uložena bloková pokuta.

Dne 10.1.2015 zajistili strážníci MP Šumperk společně s hasiči HZS Olomouckého kraje odstranění uvolněného reklamního poutače ze sloupu veřejného osvětlení na ul. Vítězné, neboť mohlo dojít ke zranění osob, či poškození projíždějících vozidel.

Dne 10.1.2015 zabezpečovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při hokejovém utkání.

Bylo řešeno 9 krádeží v obchodech.

Byl odchycen 1 pes, který byl vrácen majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP