Referenčními skupinami tentokrát byli žáci a studenti

Zatahování obyvatelstva do záležitostí souvisejících s bezpečností pokračovalo v závěru roku na základně civilní ochrany Luže. Tradičně bylo informační úsilí směrováno na  chování jednotlivce. Referenčními skupinami tentokrát byli ze Šumperka studenti Obchodní akademie, žáci 1. ZŠ a ZŠ na ulici Hanácká. Doufejme, že přes 100 žáků a studentů se alespoň v omezeném rozsahu dostanou informace dále, k jejich sourozencům, rodičům a kamarádům. Může jít o formu předání letáků nebo ústní. 4 hodiny pobytu na Lužích poskytly přehršel položek do pojmového rejstříku. Např.: varovný signál, zkouška sirén, pravidla pro sjezdové tratě a jejich platnost i při koupání, zdravá strava, masáž srdce, hlásič kouře, hasící deka, vývěsky civilní ochrany, mise Armády ČR, československé legie, soukromá evakuace, chemický poplach, zotavovací poloha, mise OSN, umělé dýchání, nástěnný požární hydrant, zajetí v Gruzii, blackout a snášení pobytu v zimě, občanské rádio, atd.

Poděkování patří

1. Dobrovolníkům civilní ochrany za přípravu, zajištění průběhu a úklid.
2. Ing. Kulíškovi a Mgr. Šopíkové za realizaci určených témat.

Ing. Jiří Skrbek
bezpečnostní rada