JEDNO z PĚTI

V roce 2010 Rada Evropy zahájila kampaň zaměřenou na problém sexuálního násilí vůči dětem. Tato kampaň má za cíl dosáhnout toho, aby více stran podepsalo, ratifikovalo a v praxi uplatňovalo Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním, a aby děti, jejich rodiny a společnost vybavila vědomostmi a nástroji umožňující prevenci a ochranu dětí před sexuálním násilím a zneužíváním.

JEDNO z PĚTI
Dostupná data ukazují, že v Evropě se zhruba každé páté dítě stane obětí nějaké formy sexuálního násilí, jednoho z nejhorších typů násilí vůči dětem. Sexuální násilí může způsobit a také působí závažné poškození dětského duševního i fyzického zdraví. Důsledky sexuálního zneužívání pronásledují děti až do dospělosti.

Rada Evropy připravila materiály, jež pomohou lépe porozumět celému problému sexuálního násilí a zneužívání dětí a prosazovat cíle kampaně. Tyto materiály jsou určeny zájmovým skupinám, členům státní správy a profesionálům pracujícím pro děti a s dětmi, ale také rodičům i dětem s cílem napomoci zabránit sexuálnímu násilí.