Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, obsahuje i digitální úřední deska vedená formou dotykového panelu umístěného před budovou Městského úřadu Šumperka na nám. Míru 1, který je nepřetržitě veřejně přístupný.

Dražební vyhláška

Číslo jednací:169 EX 1372/22-108
Den vyvěšení:15.9.2023
Den sejmutí:17.10.2023
Zdroj oznámení:Exekutorský úřad
Typ oznámení:Veřejná vyhláška

Podrobnosti: