Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, obsahuje i digitální úřední deska vedená formou dotykového panelu umístěného před budovou Městského úřadu Šumperka na nám. Míru 1, který je nepřetržitě veřejně přístupný.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Číslo jednací:SML/2022/0396/ŠKV
Číslo evidenční:MUSP0B2WGISI#0
Den vyvěšení:4.5.2022
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:ŠKV - odd. školství
Typ oznámení:VPS dle zákona 250

Podrobnosti:

na celoroční činnost