Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, obsahuje i digitální úřední deska vedená formou dotykového panelu umístěného před budovou Městského úřadu Šumperka na nám. Míru 1, který je nepřetržitě veřejně přístupný.

Veřejnoprávní smlouva o dotaci na rok 2021_dodatek č. 1

Číslo jednací:SML/2021/0077/SOC/1
Číslo evidenční:MUSP0B2RWKO9#0
Den vyvěšení:5.1.2022
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Odbor sociálních věcí
Typ oznámení:VPS dle zákona 250

Podrobnosti: