Ing. Renata Garguláková

Funkce:zemědělský půdní fond
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 325
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení přírody, lesů a zemědělství -> vedoucí oddělení přírody, lesů a zemědělství -> zemědělský půdní fond
E-mail:renata.gargulakova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 325
Řeší tyto životní situace: