Bc. Ivana Přichystalová

Funkce:veřejný opatrovník
Umístění:budova Lautnerova 1 -> patro přízemí -> dveře 815
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor sociálních věcí -> vedoucí odboru sociálních věcí -> oddělení sociální pomoci -> vedoucí oddělení sociální pomoci -> veřejný opatrovník
E-mail:ivana.prichystalova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 815
Řeší tyto životní situace: