Ing. Sylva Jánětová

Funkce:vodoprávní řízení
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 231
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení vodoprávní -> vedoucí vodoprávního oddělení -> vodoprávní řízení
E-mail:sylva.janetova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 281
Řeší tyto životní situace: