Bc. Jana Hegrová

Funkce:územní řízení
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 331
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení územního rozhodování a vyvlastňovací úřad -> vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu -> územní řízení
E-mail:jana.hegrova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 331
Řeší tyto životní situace: