Jana Pavelková

Funkce:evidence majetku, veřejné sbírky
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro přízemí -> dveře 415
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor finanční a plánovací -> vedoucí odboru finančního a plánovacího -> vedoucí oddělení účetnictví -> evidence majetku, veřejné sbírky
E-mail:jana.pavelkova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 465
Řeší tyto životní situace: