Paulová Monika, DiS.

DiS. Monika Paulová

Funkce:vedoucí oddělení státní památkové péče
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 204
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení státní památkové péče -> vedoucí oddělení státní památkové péče
E-mail:monika.paulova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 204
Řeší tyto životní situace: