Bc. Tereza Hélová

Funkce:státní památková péče
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 204
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení státní památkové péče -> vedoucí oddělení státní památkové péče -> státní památková péče
E-mail:tereza.helova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 254
Řeší tyto životní situace: