Inge Kranichová

Funkce:cestovní doklady
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro přízemí -> dveře 121
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor správní a vnitřních věcí -> vedoucí odboru správního a vnitřních věcí -> oddělení správní (OP, cestovní doklady, evid.obyvatel) -> vedoucí správního oddělení -> cestovní doklady
E-mail:inge.kranichova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 121
Řeší tyto životní situace: