Eva Stejskalová

Funkce:faktury
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro přízemí -> dveře 402
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor finanční a plánovací -> vedoucí odboru finančního a plánovacího -> vedoucí oddělení účetnictví -> faktury
E-mail:eva.stejskalova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 402