Ing. Šárka Hanáková

Funkce:podklady ke smlouvám
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro 1. patro -> dveře 515
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor majetkoprávní -> vedoucí majetkoprávního odboru -> oddělení majetkové a organizační -> vedoucí majetkového a organizačního oddělení -> podklady ke smlouvám
E-mail:sarka.hanakova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 565