Pavel David

Funkce:investiční technik
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 306
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor strategického rozvoje, ÚP a investic -> vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic -> oddělení investic -> vedoucí oddělení investic -> investiční technik
E-mail:pavel.david@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 356