Salcburgerová

Ing. Lenka Salcburgerová

Funkce:vedoucí oddělení správy domovního majetku
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro přízemí -> dveře 411
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor majetkoprávní -> vedoucí majetkoprávního odboru -> oddělení správy domovního majetku -> vedoucí oddělení správy domovního majetku
E-mail:lenka.salcburgerova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 411
Mobilní telefon: +420 721 341 331