Ing. Jana Kamlerová

Funkce:vedoucí oddělení přírody, lesů a zemědělství
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 326
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení přírody, lesů a zemědělství -> vedoucí oddělení přírody, lesů a zemědělství
E-mail:jana.kamlerova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 326
Mobilní telefon: +420 608 418 967