Vladimír Přibyl, DiS.

Funkce:kurátor pro děti a mládež
Umístění:budova Lautnerova 1 -> patro 1. patro -> dveře 908
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor sociálních věcí -> vedoucí odboru sociálních věcí -> oddělení soc. právní ochrany dětí a prevence -> pověřena vedením oddělení, náhradní rodinná péče -> kurátor pro děti a mládež
E-mail:vladimir.pribyl@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 908
Řeší tyto životní situace: