Bc. Tomáš Tesař

Funkce:sociální pracovník
Umístění:budova Lautnerova 1 -> patro přízemí -> dveře 812
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor sociálních věcí -> vedoucí odboru sociálních věcí -> oddělení sociální pomoci -> vedoucí oddělení sociální pomoci -> sociální pracovník
E-mail:tomas.tesar@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 812
Řeší tyto životní situace: