Mgr. Darina Kučerová

Funkce:sociální pracovník
Umístění:budova Lautnerova 1 -> patro 1. patro -> dveře 905
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor sociálních věcí -> vedoucí odboru sociálních věcí -> oddělení soc. právní ochrany dětí a prevence -> pověřena vedením oddělení, náhradní rodinná péče -> sociální pracovník
E-mail:darina.kucerova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 905
Řeší tyto životní situace: