Bc. Kamila Pluskotová

Funkce:náhradní rodinná péče
Umístění:budova Lautnerova 1 -> patro 1. patro -> dveře 909
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor sociálních věcí -> vedoucí odboru sociálních věcí -> oddělení soc. právní ochrany dětí a prevence -> pověřena vedením oddělení, náhradní rodinná péče -> náhradní rodinná péče
E-mail:kamila.pluskotova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 909
Řeší tyto životní situace: