Bc. Slavěna Karkošková

Funkce:prevence kriminality, protidrogový koordinátor, komunitní plánování sociálních služeb
Umístění:budova Lautnerova 1 -> patro 1. patro -> dveře 919
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor sociálních věcí -> vedoucí odboru sociálních věcí -> prevence kriminality, protidrogový koordinátor, komunitní plánování sociálních služeb
E-mail:slavena.karkoskova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 919
Mobilní telefon: +420 728 552 000