Ing. Martina Pelclová

Funkce:referent interního auditu a kontroly
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro 2. patro -> dveře 601
Pracovní zařazení:starosta -> interní audit a kontrola -> vedoucí interního auditu a kontroly -> referent interního auditu a kontroly
E-mail:martina.pelclova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 651