Mgr. Ilona Moťková

Funkce:právník
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro 1. patro -> dveře 508
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor majetkoprávní -> vedoucí majetkoprávního odboru -> právní oddělení -> vedoucí právního oddělení -> právník
E-mail:ilona.motkova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 508
Řeší tyto životní situace: