Jaroslava Zatloukalová

Funkce:evidence obyvatel
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 323
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor správní a vnitřních věcí -> vedoucí odboru správního a vnitřních věcí -> oddělení správní (OP, cestovní doklady, evid.obyvatel) -> vedoucí správního oddělení -> evidence obyvatel
E-mail:jaroslava.zatloukalova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 323
Řeší tyto životní situace: