Bc. Jana Nedělníková

Funkce:provozní rozpočet příspěvkových organizací
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 214
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor školství, kultury a vnějších vztahů -> vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů -> oddělení školství -> vedoucí oddělení školství -> provozní rozpočet příspěvkových organizací
E-mail:jana.nedelnikova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 214