Ing. et Ing. Martina Homolová Dubová, Ph.D.

Funkce:stavebně správní řízení a přestupky
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 329
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků -> vedoucí oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků -> stavebně správní řízení a přestupky
E-mail:martina.homolova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 329
Řeší tyto životní situace: