Ing. Ondřej Beer

Funkce:vedoucí správního a kontrolního oddělení
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 209
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor živnostenský -> vedoucí odboru živnostenského -> oddělení správní a kontrolní -> vedoucí správního a kontrolního oddělení
E-mail:ondrej.beer@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 209