Ing. Jaroslav Matušů

Funkce:oddělení informatiky
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro 3. patro -> dveře 702
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> kancelář tajemníka -> vedoucí kanceláře tajemníka -> vedoucí oddělení informatiky -> oddělení informatiky
E-mail:jaroslav.matusu@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 702
Mobilní telefon: +420 723 974 486