Diana Nevímová

Funkce:referent registru vozidel - registrační úkon
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro přízemí -> dveře 124
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor dopravy -> vedoucí odboru dopravy -> oddělení dopravně správních agend, registr vozidel -> vedoucí registru vozidel -> referent registru vozidel - registrační úkon
E-mail:diana.nevimova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 124
Řeší tyto životní situace: