Ing. Oto Sedlář

Funkce:vedoucí oddělení investic
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 310
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor strategického rozvoje, ÚP a investic -> vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic -> oddělení investic -> vedoucí oddělení investic
E-mail:oto.sedlar@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 310
Mobilní telefon: +420 602 571 984