Ing. Zdeňka Riedlová

Funkce:referent ÚP
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 308
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor strategického rozvoje, ÚP a investic -> vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic -> oddělení územního plánování -> vedoucí oddělení územního plánování -> referent ÚP
E-mail:zdenka.riedlova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 398
Řeší tyto životní situace: