Ing. Jan Hrubý

Funkce:vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 304
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor strategického rozvoje, ÚP a investic -> vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic
E-mail:jan.hruby@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 304
Mobilní telefon: +420 724 892 883