Miroslava Bretšnajdrová

Funkce:stavebně správní řízení a přestupky
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 235
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků -> vedoucí oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků -> stavebně správní řízení a přestupky
E-mail:miroslava.bretsnajdrova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 285
Řeší tyto životní situace: