Miroslava Fialová

Funkce:referent - úsek silničního hospodářství, stavební řízení
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 222
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor dopravy -> vedoucí odboru dopravy -> oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků -> vedoucí oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků -> referent - úsek silničního hospodářství, stavební řízení
E-mail:miroslava.fialova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 222