Barbora Banková

Funkce:předpis nájemného
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro přízemí -> dveře 410
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor majetkoprávní -> vedoucí majetkoprávního odboru -> oddělení správy domovního majetku -> vedoucí oddělení správy domovního majetku -> předpis nájemného
E-mail:barbora.bankova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 460
Řeší tyto životní situace: