David Kamlar

Funkce:technický úsek
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro přízemí -> dveře 409
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor majetkoprávní -> vedoucí majetkoprávního odboru -> oddělení správy domovního majetku -> vedoucí oddělení správy domovního majetku -> technický úsek
E-mail:david.kamlar@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 459
Mobilní telefon: +420 721 342 326