Jana Lešnerová

Funkce:pokladna
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro přízemí -> dveře 418
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> kancelář tajemníka -> vedoucí kanceláře tajemníka -> vedoucí personálního oddělení -> pokladna
E-mail:jana.lesnerova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 418