Bc. Michaela Bačová

Funkce:vedoucí krizového řízení
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro přízemí -> dveře 413
Pracovní zařazení:starosta -> krizové řízení -> vedoucí krizového řízení
E-mail:michaela.bacova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 413
Mobilní telefon: +420 606 702 272