Jiřina Pilcová

Funkce:podatelna, doručovatelka
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro přízemí -> dveře 417
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> kancelář tajemníka -> vedoucí kanceláře tajemníka -> vedoucí oddělení spisové a archivační služby -> podatelna, doručovatelka
E-mail:jirina.pilcova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 467