Markéta Březinová

Funkce:kancelář starosty
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro 1. patro -> dveře 503
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> kancelář tajemníka -> vedoucí kanceláře tajemníka -> kancelář starosty
E-mail:marketa.brezinova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 503