Ing. Veronika Vašíčková

Funkce:přestupky
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 226
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor správní a vnitřních věcí -> vedoucí odboru správního a vnitřních věcí -> oddělení přestupků -> vedoucí oddělení přestupků -> přestupky
E-mail:veronika.vasickova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 276
Řeší tyto životní situace: