Ing. Iveta Vavrdová

Funkce:přestupky
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 320
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor správní a vnitřních věcí -> vedoucí odboru správního a vnitřních věcí -> oddělení přestupků -> vedoucí oddělení přestupků -> přestupky
E-mail:iveta.vavrdova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 320
Řeší tyto životní situace: