Bc. Hana Jílková

Funkce:správa hřbitova
Umístění:budova Zábřežská 72 -> patro přízemí
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor majetkoprávní -> vedoucí majetkoprávního odboru -> oddělení komunálních služeb -> vedoucí oddělení komunálních služeb -> správa hřbitova
E-mail:hana.jilkova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 214 209
Mobilní telefon: +420 722 503 690